Cím: 4024 Debrecen, Vár u. 1 Telefon: 52/412-290; 52/531-775 Honlap: http://www.debrecenizenede.hu E-mail: iskola@debrecenizenede.hu Fax: 52/532-856; 52/531-772 Több információ
 
 
Olvasták: 36499 Látták: 87838
Bemutatkozás

Bemutatkozás

Intézményünk hivatalos honlapja: www.debrecenizenede.hu
A Debreczeni Zenede és a szakközépiskola

Intézményünk elődjét 1862-ben alapították Debreceni Zenede néven, mely elnevezés sok változáson ment keresztül az idők során, elsősorban aktuális politikai és oktatási változásokból kifolyólag.

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola  mint a zeneművészeti képzés intézménye 1862-ben jött lére „Debreceni Zenede" néven.

Az intézményt a különféle korszakokban, történelmi politikai és oktatási változások során az alábbi elnevezésekkel illették:

1862-1916 Debreceni Zenede
1916-1948 Debrecen Szabad Királyi Város Zeneiskolája
1948-1949 Debrecen Város Zeneiskolája
1950 Állami Zeneiskola
1951-1952 Állami Zenekonzervatórium
1952-1959 a Csokonai Gimnáziumot jelölték ki zenei gimnáziumnak, ahova a szakiskola növendékei délután jártak közismereti oktatásra

1952-1957 Zeneművészeti Szakiskola
1957-1966 Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakiskola
1967- Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola- (majd) és Kollégium
(Az intézménynek 1956 óta van kollégiuma, 'hivatalosan '1969 óta) Az ország első  zenei kollégiuma. Az intézményben, 1954-1966-ig felsőfokú zenetanítói képesítést nyújtó képzés folyt.

1947/250 VKM rendelet alapján Zenekonzervatóriumokat hoztak létre

1945-49-56 Államosítás

Az állami zeneoktatás reformja 4304/1949 68/ 1952 rendeletek, melyek azt a célt szolgálták, hogy a zeneoktatást is hozzáigazítsák a közoktatás felépítéséhez ( alsó - közép - felsőfok).

Az alsó fokú zeneoktatás ellátására 1952/53-ban állami zeneiskolákat létesítettek, így jött létre a Debreceni Állami Zeneiskola alsó fokú zeneoktatás intézménye, mely 1955-ben Simonffy Emil nevét vette fel. Ettől az időponttól értjük a zeneiskola alatt az alsó fokú képzést, mindeddig a magyar zeneoktatásban zeneiskola összefoglaló jelző, - névhasználat  - és nem utal a képzés fokozatára, mint ahogyan sok esetben az iskola kifejezés sem.

A Debreceni Zenede jogutódja a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola.

Az intézmény a 19. században szerveződött, a debreceni polgárok  a virilis cívisek adományaiból. Élen járva a művészetpártoló jómódú kereskedők, valamint csatlakoztak, az ország neves muzsikusai, közéleti személyiségei is. 50 évig működött alapítványból. A reformkor és a kiegyezés időszaka, a polgár városok színházi és hangversenyéletének kialakulásával, a társas életben divat a házi muzsikálás, a zenei tudás polgári rangot jelentett a társadalmi életben a dilettáns nem állt nagy távolságban a hivatásos zenésztől.

Külföldi mintára zenészegyletek alakulnak, melyek célul tűzik tagjaik zeneoktatásáról való gondoskodást, (Hangász Egylet, Zenedei Egylet) közös éneklés és muzsikálás szervezését, hangversenyeket rendezését (Casino Egylet) stb. Törvényi háttér ugyanakkor nem segíti a mai gondolkodás szerinti zeneiskolák kialakulását.

Igény van a zeneoktatásra, a közgondolkodás, így a  törvényhozás sem sorolja a mai gondolkodás szerinti, alap- és középfokú (nem a pályára készítő) zeneoktatást a közoktatás feladatai közé, sem Európában, sem Magyarországon.

A Ratio Edicationis második kiadása (1806) nyomán megindul az alap, a közép és a felsőfokú oktatási struktúra kialakítása, de ez semmilyen művészeti képzésre nincs hatással. A reformkorban az Eötvös József által készített törvénytervezet (1848).az oktatásügy sikertörténete. A reformkor nemzeti érzelmei indították el a magyar tudomány és művészet elismerését és támogatását, a törvényhozás nem tudta segíteni a magyar zenei tehetségek akár felsőfokú (zeneakadémia) vagy alap- és középfokú képzését szolgáló állami intézményeinek létrejöttét

Az állami beavatkozás hiánya a zeneoktatás terén nem jelenti a zenei képzés közoktatáson kívüli formájának hiányát Magyarországon.

A XIX. század elejének Magyarországi zenei életéről szóló írás (Drumár) zeneiskolákat (!) –konzervatóriumokat (szinonimaként)említ, és felsorolja Kassa, Debrecen, Szepes, Keszthely, Pécs, Buda, Pozsony, Zágráb, Selmecbánya és Pest nevét. Kolozsvárott szintén, -  a helyi egyesület (Societas Musica) és a lakosság áldozatkész támogatásával.

A zeneoktatás szempontjából az Entwurf időszaka nem hoz változást. A magyar közoktatás történetében jelentős 1868-as törvény a zeneoktatás tekintetében szintén nem változtat az addigi helyzeten. Ez a törvény sem foglalkozik a mai értelemben vett,  alap- és középfokú (nem a pályára, készítő) zeneoktatásnak a közoktatás feladatai közé sorolásával, így "népiskolai törvény" követően sincs állami felügyeletű és támogatású zeneoktatás.

A XIX. század elején a reformkori civil kezdeményezés nyomán megindul az amatőr és profi muzsikusok képzése. A zenetanulás iránt igény mutatkozik, ugyanakkor sem a közgondolkodás sem a törvénykezés nem sorolja az amatőrképzést és a zenei tehetség alsó fokú kibontakoztatásának feladatát a közoktatás megoldandó feladatai közé.

Törvényi szinten a XIX. században sem kerül szóba a mai alapfokú művészetoktatáshoz hasonló elgondolás. Az alapfokú zenetanulás államilag előírt tananyag nélkül, magán úton történik, és ez a századforduló éveiben is a zenetanulás általános módja.

Zeneiskola néven dolgozó "vállalkozás " , több nagyvárosban működik. Ezek a "zeneiskolák" konzervatóriumok, - tulajdonképpen zeneoktatói „magán" vállalkozások, alapítványok.

A növendékek tandíjaiból tartják fenn magukat, s ez a meghatározza az alap- és középfokú oktatásban részesíthetők körét.

A magán illetve alapítványi  zeneiskoláknak nincs egységes tananyaga, a képzés közvetlen célja az általános zenei nevelés, a művészi szintig, közvetett célja majd,  az Orsz. Magyar Kir. Zeneakadémiára, való felkészítés
A nemzeti nyelv használata, tankötelezettség (stb.) a 19.században kiteljesedik. A nemzeti értékek így a tudomány támogatása és a felsőfokú művészeti képzés intézményesítése a század látványos eredményei.

A népművelés eszméje és az iskolai formán kívüli, a közoktatás keretében történő, de nem elitképzéssel foglalkozó alsó fokú zeneoktatás gondolata azonban nem együtt és egy időben merül fel.

Mint ismeretes, Simonffy Emilnek a Debreceni Zenede második igazgatójának voltak e tárgyban jelentős súlyú kezdeményezései  Sajnos elképzeléseihez nem talált érdembeli támogatót, s  ez idő tájt nem akadt  más tekintélyes magyar muzsikus és zenepedagógus sem,   aki az alsó fokú zeneoktatást szükségesnek tartotta és az ügy képviseletét felvállalta volna, vagy Simonffynak segített volna terve kivitelezésében.

Zeneakadémia megalapításával megoldott lett a zenetanárképzés, a zeneiskolai oktatás egyik feltétele.

A közpénzen történő alap- és középfokú zeneoktatás elindítása és intézményi rendszerének kialakítása (zeneiskola, felsőbb zeneiskola, konzervatórium- mai szóhasználat!) XX. században történik.
1 2 3 4 ... 10 Következő
Abigél Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. AMI Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium
4029 Debrecen Víztorony u. 9-11.
Áchim András Utcai Óvoda
4030 Debrecen Áchim András utca 20-22.
Áchim A. u. Óvoda tagóvodája
4030 Debrecen Balaton utca 86.
Ady Endre Gimnázium
4024 Debrecen Liszt F. utca 1.
Agóra Tudományos Élményközpont
4032 Debrecen Botanikus Kert
Alsójózsai Kerekerdő Óvoda
4225 Debrecen-Józsa Alsójózsai u. 13.
Amerikai Kuckó Debrecen - American Corner Debrecen
4024 Debrecen Bem tér 19.
Árpád Vezér Általános Iskola
4032 Debrecen Böszörményi út 150.
" A Vasút a gyermekekért" Alapítvány Óvodája
4025 Debrecen Boldogfalva u. 3/a.
Bajcsy-Zs. - Szoboszlói u. Óvoda
4025 Debrecen Bajcsy-Zsilinszky utca 64.
Balásházy J. Mezőgazdasági Középiskola Kollégiuma
4014 Debrecen-Pallag null
Bányai Júlia Utcai - Angyalkert Óvoda
4029 Debrecen Ótemető utca 9.
Bányai Júlia Utcai - Angyalkert Óvoda Tagintézménye
4033 Debrecen Bányai Júlia u. 10.
Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
4024 Debrecen Budai Ézsaiás u. 2.
Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium
4030 Debrecen Budai É. u. 8/a.
Bartók-Babits Utcai Óvoda
4031 Debrecen Bartók Béla út 78.
Benedek Elek Általános Iskola
4029 Debrecen Bocskai tér 1.
Benedek Elek Könyvtár
4024 Debrecen Piac u. 68.
Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola
4032 Debrecen Jerikó utca 17-21.
Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
4026 Debrecen Piac u. 8.
1 2 3 4 ... 10 Következő